Vergrootglas

Kindermishandelingvrijdag 03 mei 2019 14:04

Recentelijk is door een aanbesteding de zorg voor jeugd met ernstige gedragsproblemen, aan Horizon gegund. Horizon heeft een duidelijke en (wellicht) een goede visie op jeugdzorg, althans op papier. In de praktijk moet dat nog blijken.

Horizon heeft de visie dat jongeren en ouders meer regie moeten krijgen over hun eigen jeugdzorgtraject. Er staan geen hoge hekken meer om weglopen tegen te gaan enz. Een nobel steven maar de praktijk is weerbarstig. Ouders en advocaten klagen over de Horizon-aanpak in Bakkum en de rechter plaatst een aantal jongeren (weer) bij Parlan, de vorige zorgverstrekker.

Reactie van Horizon is: aanloopproblemen en wij liggen onder een vergrootglas.

Maar wat met de jongeren zelf, daar hoor ik tot nu toe niks over. Je mag best proberen een andere werkwijze toe te passen in de hoop dat het goed aanslaat. Maar jongeren zijn geen proefkonijnen. Zij betalen altijd de prijs van dit traject, terwijl deze groep uiterst kwetsbaar is. Gelukkig heeft de rechter ingegrepen. Het vonnis was klip en klaar: zorg en veiligheid onvoldoende afgestemd.

En zo wordt er weer geschoven met jongeren, ergens weer ondergebracht en dat is waarschijnlijk niet hun eindstation. Dus daar gaan we weer. Je moet niet met jongeren zeulen, zij hebben rust en veiligheid nodig, stabiliteit voor hen en voor hun thuisfront. Het artikel in het Noord Hollands Dagblad van 29 april meldt dat deze basiswaarden niet aan de jongeren wordt geboden. Dat kan en mag niet. Niet voor niets hebben we regionaal alle aandacht aan de aanbesteding geschonken. Wat jammer dat na de gunning de praktijk anders blijkt. We zullen dit nauwlettend volgen en bevragen.

Kom in gesprek met ons.

 

Silva Visser

ChristenUnie.medemblik@gmail.com

« Terug