Motie 'Voorkomen is beter dan genezen'

Jongeren
Logo ChristenUnie (1).jpg
Door ChristenUnie Medemblik op 20 december 2021 om 09:00

Motie 'Voorkomen is beter dan genezen'

De ChristenUnie fractie van Medemblik gelooft in de grote waarde van stabiele huwelijken (relaties) en gezinnen. Het gezin is de plek waar liefde, geborgenheid en zorg voor elkaar centraal horen te staan. Opgroeien in een stabiel gezin geeft kinderen een stevige basis voor de rest van hun leven. Voor een gezonde Medembliks samenleving zijn hechte gezinnen van groot belang. Het gezin is bij uitstek een plek waar liefde, saamhorigheid en geborgenheid kunnen worden ervaren. Een gezin biedt stabiliteit, structuur en vertrouwen. Je wordt er gevormd en je leert er al vroeg rekening te houden met elkaar. 

De raad bijeen op 28 oktober 2021, 

Constaterende dat: 

  • Gevolgen van gebroken relaties overal voelbaar zijn. En die werken door in de economische, lichamelijke en psychische omstandigheden van mensen. Zowel van de ouders als van de kinderen. Veel van de problemen in jeugdzorg, maar ook in de maatschappelijke opvang, zijn te relateren aan problemen in de relationele sfeer. 

  • Meer dan 80% van de jongeren die in de gesloten jeugdzorg terechtkomen, komen uit situaties van onveiligheid en geen vrede (ruzies) die gerelateerd zijn op de 1e plaats aan de vele (v)echtscheidingen .Dit meer dan 60000 jongeren betreft. 

  • Daarnaast staat pestgedrag op de 2e plaats als medeverantwoordelijke 

  • Ook genderidiologie een oorzaak is van identiteitscrisis  

Overwegende dat 

  • Bovenstaande ernstige hechtingsproblemen oplevert 

  • Dit beter voorkomen kan worden door vroegtijdig in gesprek te komen en te gaan 

  • Niet alleen echtscheidingen begeleiden maar meer in te zetten op voorkomen 

  • Deze preventie goed uitgevoerd kan worden door diverse bureaus met bekwame medewerkers en 

  • Veel effectiever is, geeft minder maatschappelijk leed en is goedkoper 

Verzoekt het college: 

  • Om meer actief aan preventie te gaan werken op echtscheidingen en identiteitscrisis om minder zwaardere behandeling achteraf te hoeven in te zetten 

Reacties

Plaats een reactie

Italic en bold

*Dit is italic*, en _dit ook_.
**Dit is bold**, en __dit ook__.

Links

Dit is een link naar [Procurios](http://www.procurios.nl).

Lijsten

Een lijst met bullets kan worden gemaakt met:
- Min-tekens,
+ Plus-tekens,
* Of een asterisk.

Een genummerde lijst kan worden gemaakt met:
1. Lijst-item nummer 1.
2. Lijst-item nummer 2.

Quote

Onderstaande tekst vormt een quote:
> Dit is de eerste regel.
> Dit is de tweede regel.

Code

Er kan een blok met code worden geplaatst. Door voor de tekst vier spaties te plaatsen, ontstaat een code-block.