Agenda

VERGADERSCHEMA GEMEENTERAAD MEDEMBLIK

 commissievergadering   O   07 mrt  19.30 uur
 fractievergadering   12 mrt  19.30 uur
 commissievergadering   M   14 mrt  19.30 uur
 raadsvergadering   28.mrt  19.30 uur
 commissievergadering   O   04 april  19.30 uur          
 fractievergadering   09 april  19.30 uur
 commissievergadering   M   11 april  19.30 uur
 raadsvergadering   25 april  19.30 uur

* U bent ten allen tijde van harte welkom om de fractievergadering bij te wonen, de fractie is dan te bereiken via de achteringang van het middengebouw van het gemeentehuis te Wognum.  

De vergadering begint om 20.00 uur.

U kunt zich aanmelden via het volgende mailadres : christenunie.medemblik@gmail.com